THÔNG BÁO: CHUYÊN ĐỀ NHỮNG AI PHÁT TRIỂN WEBSTE VÀ HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

HÔNG BÁO: CHUYÊN ĐỀ NHỮNG AI PHÁT TRIỂN WEBSTE VÀ HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?

Trình bày: ThS. Dương Hoàng Nhựt

Hiện đang là: Technical Director, UFuture Corp)

Thời gian:  14h thứ năm, ngày 26/07

Địa điểm: phòng NK.307.

Đối tượng tham: Yêu cầu sinh viên môn Ứng dụng Web lớp TH71 và TH75 tham dự đầy đủ

Chi tiết xem hình bên dưới

 

Top