THÔNG BÁO: LỊCH THI VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI, LỊCH THI NHỮNG MÔN DO LỖI HỆ THỐNG LMS TỪ NGÀY 02/08/2021

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI, LỊCH THI NHỮNG MÔN

DO LỖI HỆ THỐNG LMS TỪ NGÀY 02/08/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem lịch thi - điều chỉnhDS môn thi do lỗi LMS!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top