Clip chia sẻ của các cựu sinh viên

Clip chia sẻ của một số cựu sinh viên:

  • Chung Vĩnh Khang: Khóa 2009-2013 - ngành Khoa Học Máy Tính. Giám đốc sản phẩm công ty cổ phần công nghệ Vina Digital

 

  • Đoàn Nguyễn Đăng Khoa: Khóa 2010-2014 - ngành Khoa Học Máy Tính. Chuyên viên lập trình phòng Nghiên cứu và Phát triển thuộc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

 

 

Top