VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng 604 (Lầu 6), số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-028) 3838.6603

Website: www.it.ou.edu.vn

Email: fcs@ou.edu.vn

Top