LÃNH ĐẠO KHOA

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Chức danh:   Trưởng khoa

                    Chủ tịch hội đồng TV khoa học Khoa.

Học vị:          Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp

Địa chỉ Email: truong.lx@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học.

TRƯƠNG HOÀNG VINH

Chức danh:            Phó trưởng khoa

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán tin học, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email:          vinh.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

PHẠM HÙNG CẨM HUYÊN ANH

Chức danh:    Trợ lý giáo vụ

Học vị:           Cử nhân

Địa chỉ Email:  anh.phch@ou.edu.vn

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: 

Địa chỉ Email:          dat.nt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

BÙI THANH HIẾU

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:           hieu.bt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHAN ĐẠT PHÚC

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình web, Lập trình đồ họa, Lập trình java. 

Địa chỉ Email :         phandatphuc@yahoo.com

Lý lịch khoa học

VÕ NHẬT VINH

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ Email :         vinh.vn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

TRẦN VĨNH PHƯỚC

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   PGS.TS

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:          phuocgis@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

HUỲNH LƯƠNG HUY THÔNG

Chức danh:              Giảng viên

Học vị:                     Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:            huythong.tc@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

HUR JUNG YOUN

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   GS.Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email: 

Lý lịch khoa học

TÔ OAI HÙNG

Chức danh:            Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email:          hung.to@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ HỒNG THÁI

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán tin học.

Địa chỉ Email:          thai.lh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Lập trình web.

Địa chỉ mail:            trang.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ QUANG KHẢI

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ Email:          khai.hq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LƯU QUANG PHƯƠNG

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:  Quản trị mạng, Lập trình mạng, An toàn bảo mật thông tin.

Địa chỉ Email:           phuong.lq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ KIM ANH

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ 

Môn học giảng dạy: Phát triển HTTT kinh tế, HT quản lý nguồn lực DN

Địa chỉ Email:           anh.vtk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LÊ VIẾT TUẤN

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email:          tuan.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ HỒNG TUYẾT

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc Sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ email:          tuyet.vth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

DƯƠNG HỮU THÀNH

Chức danh:   Giảng viên

Học vị:          Thạc Sĩ

Địa chỉ email: thanh.dh@ou.edu.vn hoặc dhthanhQA@gmail.com

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế

Địa chỉ mail:            trang.ntp@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN CHÍ THANH

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ mail:            thanh.nc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

MAI TRUNG THÀNH

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:          thanh.mt@ou.edu.vn

Google site:                https://qpthanh.com/

Lý lịch khoa học 

LÊ NGỌC HIẾU

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         hieu.ln@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VIÊN

 

ĐỖ HOÀNG CƯỜNG

Chức danh:             Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ quản trị CSDL. 

Địa chỉ Email :         dohoangcuong@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

Top