LÃNH ĐẠO KHOA

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Chức danh:            Trưởng khoa

                            Chủ tịch hội đồng TV khoa học Khoa.

Học vị:                  Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp

Địa chỉ Email:         truong.lx@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học.

TRƯƠNG HOÀNG VINH

Chức danh:            Phó trưởng khoa

                            Tổ trưởng bộ môn Xử lý ảnh và đồ họa

Học vị:                  Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán tin học, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email:          vinh.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

PHẠM HÙNG CẨM HUYÊN ANH

Chức danh:    Trợ lý giáo vụ

Học vị:           Cử nhân

Địa chỉ Email:  anh.phch@ou.edu.vn

NGUYỄN TRUNG HẬU

Chức danh:    Trợ lý sinh viên

Học vị:           Cử nhân

Địa chỉ Email:  hau.nt@ou.edu.vn

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chức danh:            Tổ trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: 

Địa chỉ Email:          dat.nt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

BÙI THANH HIẾU

Chức danh:             Tổ trưởng bộ môn Khoa học dữ liệu

Học vị:                    Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:           hieu.bt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHAN ĐẠT PHÚC

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình web, Lập trình đồ họa, Lập trình java. 

Địa chỉ Email :         phandatphuc@yahoo.com

Lý lịch khoa học

VÕ NHẬT VINH

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ Email :         vinh.vn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

TRẦN VĨNH PHƯỚC

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   PGS.TS

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:          phuocgis@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

HUỲNH LƯƠNG HUY THÔNG

Chức danh:              Giảng viên

Học vị:                     Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:            huythong.tc@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

HUR JUNG YOUN

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   GS.Tiến sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email: 

Lý lịch khoa học

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Lập trình web.

Địa chỉ mail:            trang.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ QUANG KHẢI

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ Email:          khai.hq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LƯU QUANG PHƯƠNG

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:  Quản trị mạng, Lập trình mạng, An toàn bảo mật thông tin.

Địa chỉ Email:           phuong.lq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ KIM ANH

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ 

Môn học giảng dạy: Phát triển HTTT kinh tế, HT quản lý nguồn lực DN

Địa chỉ Email:           anh.vtk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LÊ VIẾT TUẤN

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email:          tuan.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ HỒNG TUYẾT

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ email:          tuyet.vth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

DƯƠNG HỮU THÀNH

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc Sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình java

Địa chỉ email:          thanh.dh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế

Địa chỉ mail:            trang.ntp@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN CHÍ THANH

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ mail:            thanh.nc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ NGỌC HIẾU

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         hieu.ln@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ VĂN THANH

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         thanh.hv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VIÊN

 

ĐỖ HOÀNG CƯỜNG

Chức danh:             Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ quản trị CSDL. 

Địa chỉ Email :         dohoangcuong@gmail.com

Lý lịch khoa học

TÔ OAI HÙNG

Chức danh:            Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email:          hung.to@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ HỒNG THÁI                                                                                                                                                                                                                      

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán tin học.

Địa chỉ Email:          thai.lh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Top