1. TRƯỞNG KHOA                            - Tiến sĩ. Giảng viên cao cấp  LÊ XUÂN TRƯỜNG

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA                      - Tiến sĩ TRƯƠNG HOÀNG VINH

3. TỔ BỘ MÔN

 • Hệ thống thông tin   
              - Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Đạt
 • Xử lý ảnh và đồ họa
              - Trưởng Bộ môn: TS. Trương Hoàng Vinh

4. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

5. KHỐI VĂN PHÒNG

 • Phạm Hùng Cẩm Huyên Anh       -  Trợ lý giáo vụ
 • Nguyễn Trung Hậu                    -  Trợ lý sinh viên

6. KHỐI GIẢNG VIÊN

 • Lê Xuân Trường
-   Tiến sĩ.GVCC                                   
 • Trương Hoàng Vinh
- Tiến sĩ
 • Nguyễn Tiến Đạt
- Tiến sĩ
 • Bùi Thanh Hiếu
- Tiến sĩ
 • Phan Đạt Phúc
- Tiến sĩ
 • Võ Nhật Vinh
- Tiến sĩ
 • Trần Vĩnh Phước
- PGS.Tiến sĩ
 • Huỳnh Lương Huy Thông
- Tiến sĩ
 • Hur Jung Youn
- GS.Tiến sĩ
 • Phan Trần Minh Khuê
- Tiến sĩ
 • Nguyễn Thiên Bình
- Tiến sĩ
 • Tô Oai Hùng
- Thạc sĩ
 • Lê Hồng Thái 
- Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Mai Trang
- Thạc sĩ
 • Hồ Quang Khải
- Thạc sĩ
 • Lưu Quang Phương
- Thạc sĩ
 • Võ Thị Kim Anh
- Thạc sĩ
 • Lê Viết Tuấn
- Thạc sĩ
 • Võ Thị Hồng Tuyết
- Nghiên cứu sinh
 • Dương Hữu Thành
- Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Phương Trang
- Nghiên cứu sinh
 • Nguyễn Chí Thanh
- Nghiên cứu sinh
 • Lê Ngọc Hiếu
- Nghiên cứu sinh
 • Hồ Văn Thanh
- Thạc sĩ

 

Top