1. PHỤ TRÁCH KHOA                 - Tiến sĩ TRƯƠNG HOÀNG VINH

2. TỔ BỘ MÔN

 • Hệ thống thông tin   
              - Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Đạt
 • Xử lý ảnh và đồ họa
              - Trưởng Bộ môn: TS. Trương Hoàng Vinh
 • Khoa học dữ liệu
              - Trưởng Bộ môn: TS. Phan Trần Minh Khuê
 • Cơ sở ngành
              - Phó Trưởng Bộ môn: ThS Dương Hữu Thành

3. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

5. KHỐI VĂN PHÒNG

 • Phạm Hùng Cẩm Huyên Anh
-   Trợ lý giáo vụ                                 
 • Nguyễn Trung Hậu
- Trợ lý sinh viên
 • Nguyễn Văn Bảy
- Chuyên viên

6. KHỐI GIẢNG VIÊN

 • Lê Xuân Trường
-   Tiến sĩ.GVCC                                   
 • Trương Hoàng Vinh
- Tiến sĩ
 • Nguyễn Tiến Đạt
- Tiến sĩ
 • Phan Đạt Phúc
- Tiến sĩ
 • Huỳnh Lương Huy Thông
- Tiến sĩ
 • Hur Jung Youn
- GS.Tiến sĩ
 • Phan Trần Minh Khuê
- Tiến sĩ
 • Lê Quang Minh
- Tiến sĩ
 • Tô Oai Hùng
- Thạc sĩ
 • Lê Hồng Thái 
- Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Mai Trang
- Thạc sĩ
 • Hồ Quang Khải
- Thạc sĩ
 • Lưu Quang Phương
- Thạc sĩ
 • Võ Thị Kim Anh
- Thạc sĩ
 • Lê Viết Tuấn
- Tiến sĩ
 • Lương Chi Mai
- PGS. Tiến sĩ
 • Võ Thị Hồng Tuyết
- Nghiên cứu sinh
 • Dương Hữu Thành
- Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Phương Trang
- Nghiên cứu sinh
 • Lê Ngọc Hiếu
- Nghiên cứu sinh
 • Hồ Văn Thanh
- Thạc sĩ
 • Hồ Hướng Thiên
- Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Huyền Trang
- Thạc sĩ
 • Phạm Chí Công
- Thạc sĩ
 • Dương Thái Bảo
- Thạc sĩ

 

Top