THÔNG BÁO: SINH HOẠT MÔN HỌC ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM 2022-2023

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Đồ án ngành của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, VP Khoa Công nghệ thông tin tổ chức sinh hoạt trực tuyến dành cho tất cả sinh viên có đăng ký môn học Đồ án ngành trong học kỳ này, cụ thể như sau:

          Đề nghị SV đăng ký môn học Đồ án ngành trong học kỳ này tham dự đầy đủ!

Xem chi tiết thông báo tại đây!

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top