THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2021 - 2022

VP Khoa thông báo về việc xét học bổng KKHT HKIII năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng: danh sách  - DS cập nhật ngày (13/02/2023)

- Kế hoạch đào tạo học kỳ: kế họach đào tạo

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản CHÍNH CHỦ vào địa chỉ : thông tin tài khoản (tất cả SV có tên trong DS đợt này đều phải cung cấp số tài khoản)

- Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ : phản hồi - SV cần theo dõi thường xuyên để bổ sung hồ sơ khi cần

- Thời gian điền thông tin và phản hồi: từ nay đến 17h00 ngày 12/02/2023. Sau thời gian này VP khoa sẽ không tiếp nhận giải quyết xét lại cho bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:  - Trên đây là danh sách DỰ KIẾN có thể sẽ thay đổi nếu có phản hồi từ Sinh viên.

- Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

- Sinh viên đã nhận học bổng tuyển sinh không được xét học bổng KKHT.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top