THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN VÀ BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NH 2022 - 2023 CHO SINH VIÊN K2021

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2022 – 2023 cho Sinh viên khóa 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top