THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC SEMINAR CHỦ ĐỀ: “LỄ NGHI VĂN HOÁ ỨNG XỬ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN”

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC SEMINAR CHỦ ĐỀ: “LỄ NGHI VĂN HOÁ ỨNG XỬ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN”

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top