Học bổng Vượt khó học tập và Hỗ trợ khó khăn đột xuất Học kỳ 3 - năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập và Hỗ trợ khó khăn đột xuất

Học kỳ 3 năm học 2015 – 2016

Căn cứ tờ trình số 245/CTSV ngày 24/06/2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt về việc điều chỉnh xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2015 - 2016; phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2015 – 2016.

I. Học bổng Vượt khó học tập: 

Thời hạn sinh viên hoàn tất và nộp hồ sơ: Từ ngày 01/08/2016 đến trước 12h00 ngày 15/08/2016 (Thứ hai). 

Sinh viên phải thực hiện theo các bước:

  • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin xét học bổng theo đường dẫn sau:

https://docs.google.com/forms/d/1BSzRGdpLJfQFT-l-FQnQEG_8vq5jOFlSNNP-kEKKHdg/viewform

  • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn chỉnh tại Phòng Công tác sinh viên – Phòng 009, gặp anh Thái Hữu Phú. (Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng 009, không cần gửi khoa ký xác nhận. Phòng CTSV sẽ tổng hợp hồ sơ và gửi khoa ký xác nhận thay sinh viên).

II. Học bổng Hỗ trợ khó khăn đột xuất:

Thời hạn sinh viên nộp hồ sơ: trong học kỳ 3, năm học 2015 - 2016.

  • Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa
  • Bước 2: Căn cứ hồ sơ của sinh viên, khoa tổng hợp và lập tờ trình hoặc công văn đề nghị gửi phòng Công tác sinh viên. Hồ sơ gửi tại Phòng Công tác sinh viên – Phòng 009, gặp anh Thái Hữu Phú.

Mọi thông tin về đối tượng, điều kiện tham gia xét học bổng sinh viên xem thêm tại đây.

Mẫu đơn xin cấp học bổng vượt khó học tập sinh viên download tại đây.

Mẫu đơn xin cấp học bổng khó khăn đột xuất sinh viên download tại đây.

 

 

 

Top