THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top