THÔNG BÁO: BÌNH CHỌN CHO DỰ ÁN THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI HSSV VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CỦA BỘ

THÔNG BÁO

BÌNH CHỌN CHO DỰ ÁN THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI HSSV VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CỦA BỘ

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top