THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ HÀNH TRÌNH LÊN MÂY

Chuyên đề "Hành trình lên mây" giới thiệu về định nghĩa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ của Điện toán đám mây, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quan về ứng dụng của Điện toán đám mây trong các lĩnh vực khác nhau. Bài thảo luận sẽ tập trung vào cách sử dụng Điện toán đám mây để nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng trong các doanh nghiệp và tổ chức. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến cơ hội việc làm trong ngành Điện toán đám mây và cách để bắt đầu một sự nghiệp trong lĩnh vực này.

- Báo cáo viên: Nguyễn Gia Hưng - Solutions Architect Lead tại AWS Việt Nam

- Thời gian: 08g45 ngày 11/03/2023 (thứ Bảy)

- Địa điểm: NK306

- Link đăng ký: https://forms.gle/YgCB77H2HrpvLKwf7

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top