THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM: CASE STUDY IN NFQ

Chuyên đề "Kiến trúc phần mềm: Case Study in NFQ" sẽ giới thiệu về kiến trúc phần mềm và trình bày một case study cụ thể trong công ty NFQ, trong đó chúng ta sẽ được tìm hiểu về quá trình thiết kế, triển khai và quản lý kiến trúc phần mềm tại công ty này. Bài thảo luận sẽ tập trung vào các khía cạnh của kiến trúc phần mềm, bao gồm độ tin cậy, bảo mật, khả năng mở rộng và quản lý. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến các thách thức trong việc triển khai và quản lý kiến trúc phần mềm và cách giải quyết chúng để tối ưu hoá quá trình phát triển phần mềm.

- Báo cáo viên: Đinh Trọng Nghĩa, Phd Candidate, NFQ

- Thời gian: 08g45 ngày 11/03/2023 (thứ Bảy)

- Địa điểm: NK202

- Link đăng ký: https://forms.gle/xxykuFyHZ3ZsvZVEA

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top