THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ INFRASTRUCTURE AS CODE

Chuyên đề "Infrastructure as Code" sẽ giới thiệu về định nghĩa và các khái niệm liên quan đến cơ sở hạ tầng dưới dạng mã, trong đó các tài nguyên của hệ thống được quản lý và triển khai bằng cách sử dụng mã lệnh thay vì việc thủ công. Bài thảo luận sẽ tập trung vào lợi ích của việc sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã, bao gồm tính linh hoạt, khả năng tái sử dụng, tối ưu hóa và giám sát hệ thống. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến các công cụ và phương pháp để triển khai cơ sở hạ tầng dưới dạng mã, cũng như những thách thức và lợi ích trong việc triển khai Infrastructure as Code.

- Báo cáo viên: Sơn Cao (William), Senior Technical Leader

- Thời gian: 08g45 ngày 11/03/2023 (thứ Bảy)

- Địa điểm: NK202

- Link đăng ký: https://forms.gle/VRtKsQjj3e9hnQ6i6

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top