THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ MICROSERVICES IN FRONTEND

Chuyên đề "Microservices in Frontend" sẽ giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ (Microservices) trong phát triển phần mềm frontend. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng kiến trúc Microservices trong việc phát triển ứng dụng web, đặc biệt là trong việc phân tách thành các thành phần nhỏ và độc lập để dễ dàng quản lý và phát triển. Bài thảo luận sẽ tập trung vào các lợi ích của việc sử dụng kiến trúc Microservices trong frontend, bao gồm độc lập, linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ giới thiệu về các công cụ và phương pháp để triển khai kiến trúc Microservices trong frontend và những thách thức cần đối mặt trong quá trình triển khai.

- Báo cáo viên: Huy Nguyễn - Senior Tech Front Web

- Thời gian: 08g45 ngày 11/03/2023 (thứ Bảy)

- Địa điểm: NK.PM08

- Link đăng ký: https://forms.gle/ZrMYcJ9AR3yGcRep8

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top