THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (CẬP NHẬT NGÀY 09/03/2023)

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

(Cập nhật ngày 09/03/2023)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top