THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ TRUY VẤN ẢNH THỜI TRANG BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Chuyên đề "Truy vấn ảnh thời trang bằng Thị giác máy tính" tập trung vào việc sử dụng công nghệ thị giác máy tính để tìm kiếm và phân loại ảnh thời trang. Bài thảo luận sẽ tập trung vào các ứng dụng của thị giác máy tính trong việc truy vấn ảnh thời trang, đồng thời cung cấp các phương pháp để tìm kiếm và phân loại ảnh thời trang hiệu quả. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến các thách thức trong việc sử dụng thị giác máy tính trong lĩnh vực thời trang và cách giải quyết chúng để tối ưu hoá quá trình truy vấn ảnh thời trang.

- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Quốc Trung (Công ty Lecentra)

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 15g45 ngày 17/03/2023 (thứ Sáu) - NK402 (cơ sở Nguyễn Kiệm)

-- Buổi 2: 15g45 ngày 24/03/2023 (thứ Sáu) - A.PM207 (cơ sở Võ Văn Tần)

- Link đăng ký: https://forms.gle/dKZMhKJXpJj2poTm8

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top