THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM - AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

Chuyên đề "Quy trình phát triển phần mềm - Agile Software Development" tập trung vào phương pháp phát triển phần mềm Agile, một phương pháp linh hoạt và tập trung vào khách hàng trong quá trình phát triển. Bài thảo luận sẽ tập trung vào các nguyên tắc và phương pháp của Agile, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển phần mềm Agile từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử và triển khai sản phẩm. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến lợi ích của việc sử dụng phương pháp phát triển phần mềm Agile và cách áp dụng nó vào các dự án phát triển phần mềm thực tế.

- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Quốc Trung (Công ty Lecentra)

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 18g00 ngày 28/03/2023 (thứ Ba) - NK105

-- Buổi 2: 09g45 ngày 30/03/2023 (thứ Năm) – NK311

- Link đăng ký: https://forms.gle/vfvcF4Qj1raLGSc96

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top