THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ NLP: FROM TRANSFORMERS TO CHATGPT

Chuyên đề "NLP: From Transformers To ChatGPT" sẽ giới thiệu về công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và cách sử dụng mô hình Transformer để xử lý dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ giới thiệu về ChatGPT - một hệ thống trò chuyện dựa trên NLP sử dụng mô hình Transformer và máy học sâu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ChatGPT hoạt động, cách thức huấn luyện mô hình và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau như trợ lý ảo, tổng hợp văn bản và dịch thuật tự động. Chuyên đề cũng sẽ đề cập đến những thách thức và cơ hội trong việc phát triển NLP và các ứng dụng của nó.

- Báo cáo viên: Phạm Trung Hiếu - CTO - Công ty cổ phần Gradients Technologies

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 09g45 ngày 18/03/2023 (thứ Bảy) – tại NK.PM06

-- Buổi 2: 09g45 ngày 25/03/2023 (thứ Bảy) – tại NK407.

- Link đăng ký: https://forms.gle/gjFBinzN61gtSapP7

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top