THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ ROBOTIC KINEMATIC CALIBRATION

Chuyên đề "Robotic Kinematic Calibration" sẽ giới thiệu về quá trình hiệu chuẩn động cơ robot và cách sử dụng các phương pháp và công cụ để đạt được độ chính xác cao trong việc điều khiển robot. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách calibrate các tham số như độ dài của cánh tay robot, góc quay của khớp nối, vị trí tọa độ của tay robot và vị trí của tâm của công cụ robot. Chuyên đề cũng sẽ giới thiệu về các công nghệ và phương pháp mới nhất để hiệu chuẩn robot, bao gồm phương pháp dựa trên hình ảnh, mô hình phân tích và mô phỏng và các giải pháp AI/ML. Ngoài ra, chuyên đề cũng sẽ đề cập đến các ứng dụng của robotic kinematic calibration trong các lĩnh vực như sản xuất, y tế và giáo dục.

- Báo cáo viên: TS. Lê Phú Nguyên - Giảng viên Đại học FPT

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 09g45 ngày 14/03/2023 (thứ Ba) – tại NK306

-- Buổi 2: 09g45 ngày 24/03/2023 (thứ Sáu) – tại NK408.

- Link đăng ký: https://forms.gle/xpEqy7LUrwEETviM6

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top