THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ APPLICATION OF NEURAL NETWORK IN SIMULTANEOUS IDENTIFICATION OF JOINT COMPLIANCE AND KINEMATIC PARAMETERS OF INDUSTRIAL ROBOTS

Chuyên đề "Application of Neural Network in Simultaneous Identification of Joint Compliance and Kinematic Parameters of Industrial Robots" sẽ giới thiệu về cách sử dụng mạng nơ-ron để đồng thời xác định các thông số liên quan đến độ dẻo và độ chính xác của các khớp nối cùng với thông số về động học của robot công nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng mô hình mạng nơ-ron, sử dụng các thuật toán học máy để tối ưu hóa và huấn luyện mô hình. Chuyên đề cũng sẽ giới thiệu về các ứng dụng của mô hình mạng nơ-ron trong việc tối ưu hóa hoạt động của robot, giảm thời gian và chi phí hiệu chuẩn, nâng cao độ chính xác và tăng khả năng tự động hóa trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Chuyên đề cũng sẽ đề cập đến những thách thức và tiềm năng của các công nghệ và ứng dụng của nó trong tương lai.

- Báo cáo viên: TS. Lê Phú Nguyên - Giảng viên Đại học FPT

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 15g45 ngày 15/03/2023 (thứ Tư) – tại NK311

-- Buổi 2: 15g45 ngày 18/03/2023 (thứ Bảy) – tại NK405.

- Link đăng ký: https://forms.gle/mHf2gJmoJbVKi8zx9

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top