THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ SIMULTANEOUS IDENTIFICATION OF JOINT COMPLIANCE AND KINEMATIC PARAMETERS WITH THE JOINT COMPLIANCE PARAMETERS DETERMINED BY TEACHING LEARNING BASED OPTIMIZATION

Chuyên đề "Simultaneous Identification of Joint Compliance and Kinematic Parameters with the Joint Compliance Parameters Determined by Teaching Learning Based Optimization" sẽ giới thiệu về phương pháp đồng thời xác định các thông số độ dẻo và động học của các khớp nối của robot công nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp tối ưu hóa dựa trên giảng dạy và học tập để xác định thông số độ dẻo của khớp nối, và sử dụng các phương pháp lặp lại để xác định thông số động học của robot. Chuyên đề cũng sẽ giới thiệu về các ứng dụng của phương pháp này trong việc nâng cao độ chính xác và khả năng kiểm soát của robot trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Chuyên đề cũng sẽ đề cập đến các thách thức và tiềm năng của phương pháp này trong tương lai.

- Báo cáo viên: TS. Lê Phú Nguyên - Giảng viên Đại học FPT

- Thời gian, địa điểm:

-- Buổi 1: 09g45 ngày 22/03/2023 (thứ Tư) – tại NK406

-- Buổi 2: 15g45 ngày 29/03/2023 (thứ Tư) – tại NK406.

- Link đăng ký: https://forms.gle/848o1mn2XmJZxbeRA

Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 ĐRL vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

----------------------

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top