THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI THẢO "DEVELOPING FLUENCY AND CONFIDENCE IN ENGLISH SPEAKING"

Thực hiện Kế hoạch số 19/KCNTT ngày 01/03/2023 V/v Tổ chức chuỗi Hội thảo nâng cao Kiến thức và Kỹ năng Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Khoa CNTT phối hợp với diễn giả từ đơn vị đào tạo tiếng Anh uy tín, là người bản ngữ để tổ chức Hội thảo "Developing Fluency and Confidence in English Speaking", cụ thể:

Thời gian: 08g45 ngày 25/03/2023 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường 202 cơ sở Hồ Hảo Hớn.

Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/DdV9zK5rXYfYKkXB7.

Đề nghị sinh viên không có tiết học vào thời gian trên chú ý tham dự đầy đủ.

* Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 2 năm học 2022 - 2023.

-----------------------------------------

VP Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top