THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – ĐỢT 2 CHO SINH VIÊN KHÓA 2019 CHƯA THỰC HIỆN HOẶC KẾT QUẢ KHÔNG ĐẠT, NH 2022 - 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN VÀ BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – ĐỢT 2 CHO SINH VIÊN KHÓA 2019 CHƯA THỰC HIỆN HOẶC KẾT QUẢ KHÔNG ĐẠT, NH 2022 - 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top