THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2022)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

(ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2022)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top