THÔNG BÁO: V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top