THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN CỦA SV LÀM KLTN NGÀNH KHMT, HTTTQL, CNTT KHÓA 2019 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN CỦA SV LÀM KLTN
NGÀNH KHMT, HTTTQL, CNTT KHÓA 2019 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top