THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo về Kết quả cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Về Quyết định công nhận hoàn thành đề tài, xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1y2tTO1xw8fnRsxE-HL9NJf10nnaJR-Cf/view?usp=sharing

Về Quyết định cấp học bổng, xem tại link: https://drive.google.com/file/d/11luJjSlauGAoHfYg7AA3A4F5yNDWBz6o/view?usp=sharing 

Về Quyết định công nhận giải và khen thưởng, xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1mtsw0AJKvlCVI70DsX5wdpJr5XM3HhgI/view?usp=sharing

Nguồn tin: P. HTQLKH.

 

Top