Hội thảo: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Nhằm hướng tới môi trường học tập tự nghiên cứu của trường đại học nói chung, khoa Công nghệ thông tin xin đem đến các bạn một buổi hội thảo cực kì bổ ích và rất quan trọng nếu các bạn yêu thích và đam mê kiến thức công nghệ mới. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các bạn sinh viên cũng như giải đáp những thắc mắc và nhu cầu được hướng dẫn, hội thảo nghiên cứu khoa học do khoa Công nghệ thông tin vẫn được tổ chức hằng năm, thu hút rất nhiều các bạn tham gia và nếu lên các ý kiến thắc mắc, qua đó sẽ hiểu được ý kiến và suy nghĩ của các bạn đối với nghiên cứu khoa học.

Hội thảo nghiên cứu khoa học của khoa Công nghệ thông tin năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 23/07/2016, rất mong sẽ được các bạn sinh viên tham gia và đặt câu hỏi.

Sinh tham dự sẽ được cộng điểm rèn luyện.

 

Top