THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NH 2022 - 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NH 2022 - 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top