THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ ỨNG DỤNG AI & BLOCKCHAIN TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Ứng dụng AI & Blockchain trong lĩnh vực đào tạo”, chi tiết như sau:

  • Báo cáo viên: Anh Nguyễn Hạo Nhiên - Cựu SV Khoa Công nghệ thông tin
  • Thời gian: Chiều 16g00 ngày 02/08/2023
  • Địa điểm: A.304, cơ sở Võ Văn Tần
  • Thành phần tham gia: Lớp Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1 - CS2201C.

Ngoài ra, sinh viên quan tâm cũng có thể tham gia vào thời gian và địa điểm trên.

Quyền lợi: cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 3 năm học 2022 – 2023.

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top