THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ INTRODUCTION TO 6DOF INDUSTRIAL ROBOT (BUỔI 2)

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Introduction to 6DOF industrial robot (Buổi 2)”, chi tiết như sau:

  • Báo cáo viên: TS. Lê Phú Nguyên
  • Thời gian: Chiều 13g00 ngày 05/08/2023
  • Địa điểm: NK.502, cơ sở Nguyễn Kiệm
  • Thành phần tham gia: Lớp Hệ điều hành - CS2202.

Ngoài ra, sinh viên quan tâm cũng có thể tham gia vào thời gian và địa điểm trên.

Quyền lợi: cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 3 năm học 2022 – 2023.

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top