THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ MẠNG VÔ TUYẾN ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (BUỔI 2)

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Mạng vô tuyến ứng dụng thiết bị bay không người lái (Buổi 2)”, chi tiết như sau:

  • Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Nam
  • Thời gian: Chiều 16g00 ngày 11/8/2023
  • Địa điểm: NK.105, cơ sở Nguyễn Kiệm
  • Thành phần tham gia: Lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - IT2202.

Ngoài ra, sinh viên quan tâm cũng có thể tham gia vào thời gian và địa điểm trên.

Quyền lợi: cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 3 năm học 2022 – 2023.

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top