THÔNG BÁO: THAY ĐỔI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHÓA 2020 - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2020 - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây!

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top