THÔNG BÁO: SINH HOẠT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2020 HK1 NĂM HỌC 2023 - 2024

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên khóa 2020 về Buổi sinh hoạt môn thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Thời gian: Chủ nhật ngày 27/08/2023.
> Từ 08g00 - 09g15: Ngành KHMT
> Từ 09g30 - 10g45: Ngành CNTT
> Từ 11g00 - 12g15: Ngành HTTTQL

Link tham gia: https://meet.google.com/jxs-asok-dsi

* Lưu ý: Bắt buộc đối với sinh viên khóa 2020.

 

Top