THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022- 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023

VP Khoa thông báo về việc xét học bổng KKHT HKII năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng: danh sách (cập nhật ngày 06/09/2023)

- Kế hoạch đào tạo học kỳ: kế hoạch đào tạo

1. Cung cấp thông tin tài khoản:

- Lưu ý: SV phải kiểm tra thông tin cẩn thận vì chỉ được cung cấp thông tin và gửi xác nhận một lần duy nhất

- Sinh viên điền thông tin tài khoản CHÍNH CHỦ vào địa chỉ : https://sis.ou.edu.vn/hocbong/camket (Khuyến khích cung cấp tài khoản Nam Á)

- Đối tượng cung cấp: Sinh viên có tên trong DS dự kiến và SV có phản hồi thắc mắc về học bổng

- Thời hạn điền: trước ngày 04/09/2023 (sau thời gian này SV không cung cấp thông tin sẽ bị loại tên khỏi DS)

2. Phản hồi về danh sách: thực hiện đầy đủ theo các bước sau

- Bước 1: Cung cấp thông tin tài khoản: https://sis.ou.edu.vn/hocbong/camket (Khuyến khích cung cấp tài khoản Nam Á)

- Bước 2: Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ: phan hoi

- Thời gian phản hồi: từ hôm nay đến 17h00 ngày 04/09/2023. Sau thời gian này VP khoa sẽ không tiếp nhận giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:  

- Trên đây là danh sách DỰ KIẾN có thể sẽ thay đổi nếu có phản hồi từ Sinh viên.

- Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

 - Sinh viên đã nhận học bổng tuyển sinh không được xét học bổng KKHT.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top