THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO TRONG TOÀN KHÓA HỌC 2019 - 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO TRONG TOÀN KHÓA HỌC 2019 - 2023

 

VP Khoa thông báo danh sách sinh viên đạt thành tích cao trong toàn khóa học 2019 - 2023, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng cuối khóa học: danh sách

1. Cung cấp thông tin tài khoản:

- Lưu ý: SV phải kiểm tra thông tin cẩn thận vì chỉ được cung cấp thông tin và gửi xác nhận một lần duy nhất

- Sinh viên điền thông tin tài khoản CHÍNH CHỦ vào địa chỉ : https://forms.office.com/r/J8j9pNjFcc (Khuyến khích cung cấp tài khoản Nam Á)

- Đối tượng cung cấp: Sinh viên có tên trong danh sách

- Thời hạn điền: trước 09h00 ngày 22/09/2023 (sau thời gian này SV không cung cấp thông tin sẽ bị loại tên khỏi DS)

2. Phản hồi về danh sách:  trước 09h00 ngày 22/09/2023

Liên hệ  qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top