THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP" 2023

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP" 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top