THÔNG BÁO: SINH VIÊN KHÓA 2023 NGHỈ HỌC THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SINH VIÊN KHÓA 2023 NGHỈ HỌC THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top