THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (Dữ liệu cập nhật vào lúc 17g00 ngày 16/10/2023)

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Dữ liệu cập nhật vào lúc 17g00 ngày 16/10/2023)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top