THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2020 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP
ĐỒ ÁN NGÀNH KHÓA 2020 - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022 - 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top