THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ ANALYTICS ENGINEER 101

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Analytics Engineer 101”, chi tiết như sau:

Ngoài ra, sinh viên quan tâm cũng có thể tham gia vào thời gian và địa điểm trên.

Quyền lợi: cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2023 – 2024.

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top