THÔNG BÁO: GẶP GỠ BAN CHỦ NHIỆM KHOA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

Văn phòng Khoa thông báo V/v tổ chức buổi gặp gỡ giữa Ban chủ nhiệm Khoa với toàn thể sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, cụ thể:

- Thời gian:
  + Khóa 2023: từ 09g00 - 10g00
  + Các khóa còn lại: 10g00 - 11g00

- Địa điểm: meet.google.com/qsh-xkgn-jwq

Sinh viên tham gia được cộng 5đrl vào điều 3, học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin.

 

Top