THÔNG BÁO NGHỈ HỌC: CÁC LỚP MÔN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP - THẦY TRƯƠNG HOÀNG VINH NGÀY 10-11/11/2023

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Các lớp môn học "Kỹ năng nghề nghiệp" - Thầy Trương Hoàng Vinh bao gồm:

- Lớp môn học CS2101, CS2102: Sáng, Chiều Thứ Sáu ngày 10/11/2023.

- Lớp môn học IT2101: Chiều Thứ Bảy ngày 11/11/2023.

Được nghỉ học do giảng viên bệnh.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top