THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BCCĐ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU - VẬN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC TIỄN

Văn phòng Khoa thông báo V/v tổ chức Báo cáo Chuyên đề: "Quản trị CSDL: Vận hành và Triển khai thực tiễn", cụ thể:

- Báo cáo viên: Nguyễn Lê Hùng Sơn
- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Maison Retail Management International
- Chức vụ: IT Infrastructure and Support Manager.

- Môn học: Quản trị Hệ cơ sở dữ liệu – Lớp DH21IT03
- Thời gian: sáng thứ 3 ngày 19/12/2023 từ 9:00 đến 11:30 tại phòng D102 cơ sở Nhà Bè.

Thân mời các bạn sinh viên có quan tâm cùng đến tham gia chuyên đề!

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

 

Top