IMT SOLUTIONS TUYỂN THỰC TẬP SINH MẢNG WEB

THÔNG BÁO

IMT Solutions thông báo tuyển thực tập sinh mảng Web!

Chi tiết ứng viên xem tại:
(1) Web Developer và (2) Web Intern

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top