Thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách và Miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách và Miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017. Các bạn sinh viên xem kỹ và làm theo hướng dẫn nhé. (Chi tiết xem 2 file bên dưới)

 

Top