Thông báo sinh hoạt đồ án môn học ngành khoa học máy tính khóa 2013 học kỳ 3 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

BUỔI SINH HOẠT VỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2013

HỌC KỲ 3 NĂM 2015 - 2016

Để chuẩn bị cho việc làm Đồ án môn học của sinh viên ngành Khoa học máy tính - hệ Đại học khóa 2013 vào học kỳ 3 năm học 2015-2016, đề nghị các bạn sinh viên ngành Khoa học máy tính hệ Đại học khóa 2013 đến tham dự buổi sinh hoạt về Đồ án môn học tổ chức vào 08g30 thứ sáu ngày 12/08/2016 tại phòng 412 – 97 Võ Văn Tần Q.3.

Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ.

VP.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top